Kallelse till nationsmöte tisdag 23/1 kl 18.00(..)

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av tjänstemän. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 23/1.

 

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

 

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

 

§ 3. Föredragningslistans godkännande

 

§ 4. Upprättande av röstlängd och utseende av tre rösträknare.

 

§ 5. Justering av protokoll från nationsmöte 2017-11-21

 

§ 6. Meddelanden

 

§ 7. Förrättande av Nationsval

 

2 st. Lunchtjänsteman á 1 terminer

Märta Perhag

Thea Andersson

1 st. Upper East-tjänsteman á 1 terminer

Gustav Jönsson

1 st. Gyllene Kalven Krögare á 1 terminer

Fredrik Wiberg

1 st. Trivseltjänsteman á 1 terminer

Sofia Bontin

1 st. Kollegietledamot á 1 terminer

Hugo Enberger

 

Eventuella motkandideringar skickas till valberedningen@malmonation senast kl 12.00(..) söndag 21/1.

 

§ 8. Övrigt

 

§ 9. OFMA

 

Kommentar till föredragningslista:

§ 4. Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

Fredrik Waldau

Malmö Nations Qurator