Malmö Nations stipendiekungörelse för höstterminen 2017

Stort grattis till höstens stipendiater!

Thorild Dahlgrens resestipendium á 7 100 SEK
Michael Butler
Erica Juhlin
Fabian Lundberg
Hjalmar Stenbeck
Anja Wallén
Gustav Östgren

Fru Hulda Almroths stipendium á 4 700 SEK
Karin Bergling
Axel Elofsson
Erik Ingefors
Carl Oskar Westman
Emilia Ängeby Eriksson

Carl Åkes Steinicks minnesfond á 4 700 SEK
Markus Andersson
Michaela Runnäs
Gustaf Räf
Sebastian Sjölin
Alexandra Wachtmeister

Första bibliotekarien Anders Malms stipendier á 5 700 SEK

Gabriel Hirdman
Max Swanling

Stort grattis önskar Stipendiekommittén!

Hälsningar,
Axel Lundholm
ProQurator ekonomi