Kallelse till Nationsmöte 18.00(..) tisdag 21/11

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av tjänstemän. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 21/11.

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt val av rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll från nationsmöte 2017-10-31

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

Valberedningens nominering

1 st Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

Lovisa Mehrotra

1 st Brunchtjänsteman á 2 terminer

Tilda Grell

2 st Torsdagscasatjänsteman á 2 terminer

Fanny Ekerman

Jonathan Malmsten

4 st Lördagscasatjänsteman á 2 terminer

Ludwig Watz Almquist

Fredrika Lundh – Motförslag: Benjamin Albarzendji

Erik Håkansson

Vakant – Motförslag: Elsa Fäger

1 st Fanbärare á 2 terminer

Selinay Özbek

1 st Fototjänsteman á 2 terminer

Vakant – Motförslag: Michaela Runnäs och Joachim Silber

1 st Grafik & Estetik-tjänsteman á 2 terminer

Love Petersén

2 st Gyllene Kalven-tjänsteman á 1 terminer

Oskar Åkerstrand

Vakant

1 st Husmor á 2 terminer

Filippa Lundberg

1 st Körtjänsteman á 2 terminer

Ebba Eiroff

1st Kapellettjänsteman á 2 terminer

Karl Bergman

5 st Lunchtjänstemän á 2 terminer

Emelie Rörqvist

Martin Frankendal

Emma Åberg

Hedvig Ödahl

Lovisa Lundh

1 st Lunchtjänsteman á 1 termin

Louise Warvsten

2 st Mangostjänsteman á 2 terminer

Amanda Nilsson

Alice Göransson

2 st Natutjänsteman á 2 terminer

Freja Bonnevier

Wilhelm Bingsmark

1 st Novischeriettjänsteman á 2 terminer

Joel Lindgren

1 st Pronotarie á 2 terminer

Linnea Abrahamsson

2 st Sexmästare á 2 terminer

Amanda Bergholm – Motförslag: Elinor Lindström

Max Schömer

2 st Övermarskalker á 1 terminer

Christopher Andersson

Alicia Grethes

2 st Upper East-tjänsteman á 2 terminer

Oliver Petersson

Love Montana Larsson

1 st Upper East-tjänsteman á 1 termin

Lisa Carvajal

1 st Studentrepresentant Malmö Nations Vänner á 2 terminer

Mirja Björning

5 st Kollegieledamöter á 2 terminer

Gustav Kjellberg

Philip Diamant

Fanny Hammarlund

Alex Evander

Jonas Lotzman

 

2 st Studentrepresentanter för Malmö Nations Bostäder á 2 terminer

Hugo Enberger

Alex Evander

 

Eventuella motkandideringar skickas till valberedningen@malmonation senast kl 12.00(..) söndag 19/11.

 

Valberedningens valberedning nominerar

1 st Valberedningsledamot á 1 termin

Fanny Nyström

2 st Valberedningsledamot á 2 teminer

Sigrid Mitteregger – Motförslag: Fred Westerberg 

Jakob Lunde

Eventuella motkandideringar skickas till valbvalb@malmonation senast kl 12.00(..) söndag 19/11.

§ 8.                                Stadgeändring

§ 9.                                 Övrigt

§ 10.                               OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                               Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Alex Evander

Malmö Nations Qurator[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]