Kallelse till Nationsmöte 18.00(..) tisdag den 31/10

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av Qurator och Proqurator Social. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 31/10.

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Justering av protokoll från nationsmöte 2017-09-05

§ 5.                Meddelanden

§ 6.                Förrättande av Nationsval

1 st Qurator á 2 terminer

Valberedningens nominering: Fredrik Waldau

Valberedningen har valt att nominera Fredrik Waldau till Qurator år 2018. Fredrik är en oerhört driven person som med huvudet högt och med sina givna ledareganskeper kommer verka för att bygga ett år och en karneval utöver det vanliga. Hans gedigna erfarenhet inom nationen är otroligt viktig inför kommande år, men det är inte minst hans engagemang och outtröttliga ambition som gör att han får Valberedningens förtroende. Hans kunskap, mognad och brinnande hjärta är precis vad som krävs av en Qurator på Malmö Nation år 2018. Fredrik är en ledare som kommer att verka för att samtliga inom nationen, såsom medlemmar, funktionärer och tjänstemän, på ett sammanhållande sätt tar sig igenom året med bravur. Valberedningen är övertygade att Malmö Nation med Fredrik som Qurator kommer att nå nya höjder och vara en föregångare i studentlund.

Motförslag: Alicia Grethes och Robin Gall

1 st ProQurator Social á 2 terminer

Valberedningens nominering: Märta Löfquist

Valberedningen har valt att nominera Märta Löfquist till ProQurator Social år 2018. Märta har sedan hon tog sig an den anrika rollen som sexmästare levererat storslagna fester med otroligt driv och samarbetsförmåga, något som Valberedningen värderar starkt. Med goda idéer om utvärdering och återkoppling kommer hon att med bred blick se till att nationens verksamhet flyter på som aldrig förr. Hon kommer med sin kreativitet, bestämdhet och med ett välbehövligt funktionärsperspektiv lösa samtliga av nationens eventuella knutar som uppstår. Med Märtas fantastiska erfarenheter och brinnande intresse som hon helhjärtat är villig att ge nationen tycker vi i Valberedningen att det är självklart att Märta Löfquist ska vara PQS år 2018.

§ 7.                  Godkännande av bokslut och ansvarsfrihet för quratel och seniorskollegium

§ 8.                  Stadgeändring

§ 9.                  Övrigt

§ 10.                 OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 4.           Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Alex Evander

Malmö Nations Qurator