Kallelse till Nationsmöte 5/9 2017

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

Ordförande Annika Björkdahl förklarar mötet öppnat.

 

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

Mötet är stadgeenligt utlyst.

 

§ 3. Föredragningslistans godkännande

Qurator Alex Evander yrkar på att lägga till en ny § 4 Upprättande av röstlängd samt uteseende av tre rösträknare.

Mötet godkänner den nya föredragningslistan.

 

§ 4. Upprättande av röstlängd och utseende av tre rösträknare.

Mötet fastställer röstlängden och godkänner Martin Brandt, Jessica Svensson och Hugo Enberger till rösträknare.

 

§ 5. Justering av protokoll från nationsmöte 2017-05-15

Föregående protokoll från nationsmötet 2017-05-15 justeras.

 

§ 6. Meddelanden

Terminens första klubbar och events har gått över förväntan.

Ca. 500 nyinskrivna novischer.

Quratelet har tillsatt tre Eventeriettjänstemän á 1 termin.

Quratelet kommer inom kort lysa Karnevalsgeneraler.

 

§ 7. Förrättande av Nationsval

Qurator Alex Evander yrkar på att välja samtliga nominerade utan motkandidatur i grupp efter uppläsandet av dessa.

Mötet godkänner att välja samtliga nominerade utan motkandidatur i grupp.

Malmö Nations valberedning har valt att nominera

Brunchtjänsteman á 2 terminer. 

Klara Axesol Thunberg

Lunchtjänsteman á 1 terminer.

Tilda Grell

Lunchtjänsteman á 2 terminer.

Amanda Bergholm

Mangostjänsteman á 1 terminer.

Amanda Nilsson

Casanovatjänsteman lördagar á 1 terminer. 

Henrik Dahlén

Kapellettjänsteman á 1 terminer.

Vakant

Upper East-tjänsteman á 1 terminer.

Lisa Carvajal

Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 1 terminer

Mirja Björning

Jaktutskott-tjänsteman á 2 terminer.

Jonas Werner

Gyllene Kalven krögare á 1 terminer.

Fredrik Wiberg

Gyllene Kalven Hovmästare á 1 terminer.

Filippa Lundberg

Kollegieledamot á 1 terminer. 

Erica Juhlin

NATU-tjänsteman á 1 terminer.

Malin Bengtsson

Mötet väljer samtliga ovanstående till tjänstemän.

Upper East-tjänsteman á 1 terminer.

Vakant

Motförslag: Klara Edhag

Klara Edhag håller sitt anförande. Hon har varit här i ett år vill ge tillbaka av det hon lärt sig och vill leverera trevliga middagar. Hennes favoriträtt är kantarelltoast och värdesätter att ha roligt med sina funktionärer.

Mötet väljer Klara Edhag till Upper East-tjänsteman á 1 termin.

 

Valberedningens valberedning har valt att nominera

Valberedningsledamot á 1 terminer. 

Fanny Nyström

Mötet väljer Fanny Nyström till Valberedningsledamot á 1 terminer.

 

§ 8. Övrigt

PQE Axel Lundholm berättar kort om de nya tjänstemanna- och funktionärskorten.

 

§ 9. OFMA

Ordförande Annika Björkdahl förklarar mötet avslutat.

 

Kommentar till föredragningslista:

§ 4. Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

Alex Evander

Malmö Nations Qurator