Lysning av Eventeriettjänstemanaposter för HT-17 och VT-18

Härmed utlyser Malmö Nations Quratel följande tjänstemannaposter inför HT17 och VT18.

2 st. Eventeriettjänstemän a 2 terminer
1 st. Eventeriettjänsteman a 1 termin

För att söka posten som Eventeriettjänsteman ska du skicka ett CV samt en motivering/personligt brev på varför du ska bli vald.

Observera att det även kan komma att ske en telefonintervju för denna post, och att det är både CV, personligt brev samt intervju som tas i beaktning för vem vi väljer att tillsätta.

Skicka din ansökan senast 21 augusti 12.00 till pqs@malmonation.com med namn & telefonnummer.

Med vänliga hälsningar,

Alex Evander
Qurator