Kallelse till Nationsmöte den 15/5

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

Mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

Mötet godkänner föredragningslistan.

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

Mötet fastställer röstlängder och utser Fanny Hammarlund, Jesper Nyberg och Axel Lundholm till rösträknare.

§ 5.                Justering av protokoll från nationsmöte 2017-04- 04

Föregående protokoll från nationsmötet 2017-04- 04 justeras.

§ 6.                Meddelanden

Inga meddelanden.

§ 7.                Förrättande av Nationsval

2 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

Caroline Rågmark & Karolina Forsblad

Mötet väljer Caroline Rågmark & Karolina Forsblad till brunchtjänstemän á 2 terminer.

2 st. Casanovatjänsteman torsdagar á 2 terminer

Fanny Lavré & Mathilda Hoffman

Motkandidatur: Henrik Dahlén mot Mathilda Hoffman

Henrik Dahlén håller sitt anförande först.

Han tror att han är ett bra komplement till Fanny och vill göra små saker som ger det ”lilla extra” till en

Casanovakväll så som fler temakvällar.

Frågestund pågår.

Mathilda Hoffman håller sen sitt anförande.

Hon berättar att hon hittade hem när hon engagerade sig på Casanova. Hon vill ge mer alternativ till de som bokar sittning på Casanova och erbjuda gästerna på Casanova vad de vill ha. Hon vill även lyfta alla funktionärer och vara en i laget istället för en tjänstemän som står ”över” funktionärerna.

Frågestund pågår.

Mötet väljer Fanny Lavré & Mathilda Hoffman till Casanovatjänstemän á 2 terminer.

 

2 st. Casanovatjänsteman lördagar á 2 terminer

Morgan Modéer & Annie Rundfelt

Motkandidatur: Fredrika Lundh mot Morgan Modéer

Sebastian Evander mot Annie Rundfelt

Fredrika Lundh börjar med att hålla sitt anförande.

Fredrika berättar om sin tidigare erfarenhet på Stockholms Nation samt sin tidigare erfarenhet på nationen. Hon vill att funktionärerna ska vilja jobba och ha mer aktiviteter tillsammans för att skapa gemenskap. Hon vill även lyfta tjejerna på nationen och få fler tjejer att engagera sig.

Frågestund pågår.

Morgan håller sen sitt anförande.

Han berättar om sina erfarenheter på nationen och varför han sökt tjänsteman. Han vill att laget ska hitta på mycket tillsammans och han vill inte ändra Casanova utan snarare utveckla Casanova. Han vill skapa en tydligare identitet för klubben.

Frågestund pågår.

Sebastian Evander håller sitt anförande.

Han berättar om tre punkter som han tycker är viktiga för en tjänsteman att besitta. Han vill erbjuda bättre drinkar tidigare under kvällen med lägre musik för en ”mingligare” känsla. Han vill göra entrén trevligare så man kan prata och lära känna folk tidigare under kvällen.

Frågestund pågår.

Annie Rundfelt håller sitt anförande.

Annie berättar att hennes kunskap inom ledarskap, service och sälj kommer hjälpa henne i sin roll som tjänsteman. Hon vill bli ihågkommen som en härlig och glad tjänsteman som är välkomnande. Hon vill att alla ska få testa på att stå bakom baren eller jobba i köket innan första tillfället för att bli mer säkra i sitt arbete.

Frågestund pågår.

Mötet väljer Morgan Modéer & Sebastian Evander till Casanovatjänstemän lördagar á 2 terminer.

1 st. Casanovatjänsteman lördagar á 1 terminer

Jakob Lunde

Mötet väljer Jakob Lunde till Casanovatjänsteman lördagar á 1 terminer

2 st. DJ-tjänsteman á 2 terminer

Christoffer Ekdal & Fabian Malmhagen

Mötet väljer Christoffer Ekdahl & Fabian Malmhagen till DJ-tjänstemän á 2 terminer.

2 st. Easy Levin-tjänsteman á 2 terminer

Nils Mårtensson & Ted Svingstedt

Mötet väljer Nils Mårtensson & Ted Svingstedt till Easy Levin tjänstemän á 2 terminer.

1 st. Fanbärare á 2 terminer

Gabriel Hirdman

Mötet väljer Gabriel Hirdman till Fanbärare á 2 terminer.

3 st. Festmästare á 2 terminer

Mathilda Hjelm, Sofia Redfors & Vakant

Motkandidatur: Jacob Reuterskiold mot Vakant

 

Jacob Reuterskiöld håller sitt anförande.

Han berättar om sina tidigare erfarenheter på nationen, främst i festmästeriet. Han vill ge relativt fria tyglar till funktionärerna för att tjänstemännen ska kunna fokusera på det viktigaste.

Frågestund pågår.

Mötet väljer Mathilda Hjelm, Sofia Redfors & Jacob Reuterskiöld till festmästare á 2 terminer.

 

1 st. Hemsidatjänsteman á 2 terminer

Anton Evilevitch

Mötet väljer Anton Evilevitch till hemsidatjänsteman á 2 terminer.

1 st. Idrott-tjänsteman á 2 terminer

Eric Magnusson

Mötet väljer Eric Magnusson till Idrottstjänsteman á 2 terminer.

1 st. IT-tjänsteman á 2 terminer

Wilhelm Bolin

Mötet väljer Wilhelm Bolin till IT-tjänsteman á 2 terminer.

1 st. Körtjänsteman á 1 terminer

Ebba Eiroff

Mötet väljer Ebba Eiroff till körtjänsteman á 2 terminer.

5 st. Lunchtjänsteman á 2 terminer

Alice Stenvall

August Samuelsson

Lovisa Mehrotra

Sebastian Evander

Amanda Söderlind

Mötet väljer Alice Stenvall, August Samuelsson, Lovisa Mehrotra, Sebastian Evander och Amanda Söderlund till lunchtjänstemän á 2 terminer.

1 st. Mangostjänsteman á 2 terminer

Amelia Larsson

Mötet väljer Amelia Larsson till mangostjänsteman á 2 terminer.

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer

Amanda Lonntorp

Motkandidatur: Robin Gall

Robin Gall håller sitt anförande.

Han tycker att det är viktigt att visa på gemenskap.

Frågestund pågår.

Amanda Lonntorp håller sitt anförande.

Hon berättar om hur hon vill skapa ett nytt koncept för uppdragsdagen. Hennes mål är att novischerna ska lära känna varandra bättre. Hon vill även ha ”prova på” dagar för novischerna så att de kan testa på att engagera sig i ett utskott.

Frågestund pågår.

Mötet väljer Amanda Lonntorp till novischtjänsteman á 2 terminer.

 

1 st. ProNotarie á 2 terminer

Martin Johansson

Mötet väljer Martin Oe Johansson till ProNotarie á 2 terminer.

1 st. Sångförman á 2 terminer

Max Swanling

Mötet väljer Max Swanling till sångförman á 2 terminer.

2 st. Trivseltjänsteman á 2 terminer

Hanna Olsson & Oscar Renvall Behm

Mötet väljer Hanna Olsson & Oscar Renvall Behm till trivseltjänsteman á 2 terminer.

4 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer

Alexandra Kjellberg & Elin Karlsson

Andrea Brodin & Max Bogren-Lindahl

Mötet väljer Alexandra Kjellberg, Elin Karlsson, Andrea Brodin & Max Bogren-Lindahl till Upper East-tjänstemän á 2 terminer.

1 st. Studentrepresentanter till Malmö Nations Vänner á 2 terminer

Rakel Sieradzki

Mötet väljer Rakel Sieradzki till Studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 2 terminer.

1 st. Studentrepresentanter till Malmö Nations Vänner á 1 terminer

Filippa Hjortzberg

Mötet väljer Filippa Hjortzberg de Champs till studentrepresentant till Malmö Nations Vänner á 1 termin.

5 st Kollegieledamöter á 2 terminer

Jessica Svensson

Erika Klaus

Fabian Lundberg

Erik Follin

Adnan Mehmedagic

 

Mötet väljer Jessica Svensson, Erika Klaus, Fabian Lundberg, Erik Follin & Adnan Mehmedagic till

kollegieledamöter á 2 terminer.

1st kollegieledamot á 1 termin

Fredrik Waldau

Mötet väljer Fredrik Waldau till kollegieledamot á 1 termin.

2 st valberedningsledamöter á 2 terminer

Carl Palm

Filip Bauer Barsby

Mötet väljer Carl Palm & Filip Bauer Barsby till valberedningsledamöter á 2 terminer.

§ 7.                Godkännande av bokslut samt ansvarsfrihet för Quratel och seniorskollegium

Mötet godkänner bokslutet samt ger Quratelet och nationens seniorskollegium ansvarsfrihet.

§ 8.                Övrigt

§9.                 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Kommentar till föredragningslista:

§ 4.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Alex Evander

Malmö Nations Qurator