17.03.11

ANNIKA BJÖRKDAHL MALMÖ NATIONS FÖRSTA KVINNLIGA INSPECTOR

Annika håller tal under brunchen

Den 11e mars anordnade Hjärter Dam en brunch enbart för tjejer på Malmö Nation. Hjärter Dam är nationens kvinnosällskap där alla som varit eller är kvinnliga tjänstemän får vara med. Nätverket arbetar för att stärka och upprätthålla gemenskapen bland nationens kvinnor. NATU fick innan brunchen en exklusiv intervju med vår nyblivna inspector Annika Björkdahl. 

Vad gör en inspector på Malmö Nation?

Ja, vad gör en inspector på Malmö Nation, haha. Det är ju inte helt självklart och rollen kan troligen fyllas på många olika sätt. Jag vet inte hur inspectorer vid andra nationer gör men jag vill gärna vara engagerad och närvarande och dela med mig av mina egna erfarenheter och idéer. Inspectorn har ju ett nära samarbete med quratelet och det är dem som jag har haft mest kontakt med hittills. Inspectorn fungerar ofta som ett stöd och bollplank för quratorn. Idéer formas när de bollas fram och tillbaka vilket leder till att de blir möjliga att genomföra.

Förutom att vara ett stöd och ett bollplank vill jag även försöka vara en förebild. Jag är vald som första kvinnliga inspector och det kan betyda mycket för att lyfta jämställdhetsfrågor och även lyfta fram nationens kvinnor. Hjärter Dam är ett utmärkt exempel på detta. Quratelet värnar också om de här frågorna och jag upplever att de känner att ett mer jämställt Malmö Nation nog är ett arv som de gärna vill lämna efter sig..

Du är den första kvinnliga Inspectorn på Malmö Nation, hur känns det?

Jag är mycket stolt och hedrad och jag tycker det är väldigt festligt! Jag blev förvånad när jag först fick förfrågan. Min bild av en inspector var en äldre, vältalig, manlig professor som håller långa anföranden – en bildningsaristokrat som Kjell-Åke Modeér som var inspector under min studietid och på något sätt kunde jag inte identifiera mig själv med den bilden. Å andra sidan, efter mer än 125 år, så är det kanske är dags för något nytt, något annat, och det hoppas jag kunna motsvara.

Vad har du för förväntningar på inspectorsrollen och vad vill du sätta för prägel under din tid?

Även om jag ännu inte är så bekant med inspectorsrollen uppfattar jag att min roll bl a är att stödja quratel och andra på nationen som driver olika frågor för att förbättra nationen, dess värdegrund, verksamhet och olika aktiviteter. För det är ni studenter som är den generationen som är aktiva på nationen nu och som driver verksamheten och jag vill så klart stödja er i dessa processer.

Som professor vid Lunds universitet tycker jag att det är viktigt att man har kopplingen mellan det studiesociala på nationen och studierna på universitetet, och att man tänker att det här hänger ihop. Som inspector på nationen och som professor på universitetet så blir jag förhoppningsvis en naturlig brygga.

Jag hoppas självklart motsvara Malmö Nations förväntningar på mig och jag förväntar mig att vara närvarande, och vara engagerad och att försöka entusiasmera och ge energi. Som första kvinnliga inspector uppfattar jag att det finns förväntningar på att jag ska vara en förebild för kvinnorna (och männen) på nationen och hjälpa quratel, hjärter dam och övriga som är intresserade av att göra Malmö Nation mer jämställt. Jag hoppas också kunna medverka till att nationen tar tillvara glädjen i det studentikosa, i att engagera sig i nationsverksamheten, och att nationen fostrar till jämställdhet och tolerans.  Jag tror ju att det är väldigt viktigt att visa på möjligheter och att nästan ingenting är omöjligt.

Ni studenter på Malmö Nation har ju en fantastisk trendkänslighet. Att Malmö Nation har haft örat mot marken är nog en faktor och förutsättning för att nationen har kunnat bli så framgångsrik, både sett till antalet studenter men även dess framgångsrika klubbar. Jag känner att jag kommer bli jättecool (skrattar) med all er nya input när jag tillträder som inspector.

Känner du vår tidigare inspector, Magnus Jerneck, sen innan?

Mycket väl. Magnus Jerneck är professor på statsvetenskapliga institution där jag också är verksam. Vi har varit kollegor i många år. Magnus är faktiskt också en av de första föreläsarna jag hade när jag började plugga på universitetet 1989. Precis som mina kursare tyckte jag att Magnus var cool, han var lite yngre än alla de andra professorerna och han var väldigt verbal, diskussionsvillig och en idéspruta. Han hade väldigt gott rykte, både för att han var väldigt intellektuell men även för att han var en inspirerande och kunnig föreläsare.

Vad är du professor inom?

Statsvetenskap, min huvudsakliga forskning ligger inom freds och konfliktforskningen. Jag har forskat mycket om hur man förebygger väpnade konflikter, det vill säga krig, samt hur man återuppbygger samhällen efter krig. Delvis har jag analyserat internationella organisationer som FN och EU, men också hur lokalsamhällena kan bidra till dessa freds-, stats- och demokratiseringsprocesser.

Vad är din hjärtefråga inom din forskning?

Det finns egentligen två frågor som driver min forskningsagenda – att förebygga krig och att bygga fred. Hur förebyggs väpnade konflikter? Hur återuppbyggs samhällen efter väpnade konflikter?  Hur engagerar man kvinnor i det konfliktförebyggande arbetet och i arbetet med att bygga fred? Vilket också mynnar ut i frågorna kring hur man skapar ett mer jämställt samhälle. Just nu bedriver jag ett forskningsprojekt finansierat av SIDA som kallas ”gender-just peace”, två forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond på tema fred, minnespolitik och kulturarv i post- konfliktuella samhällen. På dessa teman har jag publicerat ett antal vetenskapliga artiklar och böcker, och även bidragit till läroböcker som studenterna på statsvetenskap använder.