Kallelse till nationsmöte 4/4

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av PQE och Notarie. Mötet äger rum i

Nationens publokal 18.00(..) tisdag den 4/4.

 

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

Mötet är stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkänns med tillägg av punkterna rösträknare samt röstlängd.

§4. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

Röstlängden godkänns. Gustav Kjellberg, Fanny Hammarlund och William Personne väljs till rösträknare.

§ 5.                Justering av protokoll från nationsmöte 2017-02- 08

Protokollet justeras från nationsmötet 2017-02- 08.

§ 6.                Meddelanden

Alex meddelar att vi har lyst tjänstemannaposterna och uppmanar alla på mötet att söka.

§ 7.                Förrättande av Nationsval

 

1 st ProQurator Ekonomi á 2 terminer

Axel Lundholm – Motförslag: Carl-Fredrik Cederborg & Max Schömer

Motförslaget Carl-Fredrik håller sitt anförande och berättar som sina erfarenheter på nationen och varför

han skulle göra ett bra jobb som PQE samt vad han vill förändra.

Frågestund pågår

Motförslaget Max Schömer håller sitt anförande och berättar om sin kärlek för nationen och att det är alla

medlemmar som får honom att vilja söka PQE.

Frågestund pågår

 

Erika Klaus läser upp Valberedningens motivering för Axel Lundholm.

Frågestund pågår

Valberedningens förslag håller sitt anförande och berättar om sig själv och sina tidigare erfarenheter.

Vid röstningen av de tre kandidaterna får Axel Lundholm flest röster men ej enkel majoritet, varvid en ny

röstning genomförs mellan de två kandidaterna med flest röster; Axel Lundholm och Carl-Fredrik

Cederborg.

Mötet väljer i andra röstomgången Axel Lundholm till PQE på enkel majoritet med röstfördelningen 76

av 129 röster.

 

1 st Notarie á 2 terminer

Ebba Holst – Motförslag: Martin Oe Johansson & Filip Charmolu

Motförslaget Martin Oe Johansson håller sitt anförande och berättar om hur han ser på notarieposten och

vad han vill förändra.

Frågestund

Motförslaget Filip Charmolu håller sitt anförande och berättar om hur hans erfarenheter i grafik kan hjälpa

honom i arbetet.

Frågestund

Erika Klaus läser upp valberedningens motivering för Ebba Holst.

Valberedningens förslag håller sitt anförande och berätta om hur sina tidigare arbetslivserfarenheter

tillsammans med nationserfarenheter gör att hon kommer göra ett bra jobb som notarie.

Vid röstningen av de tre kandidaterna får Ebba Holst flest röster men ej enkel majoritet, varvid en ny

röstning genomförs mellan de två kandidaterna med flest röster; Ebba Holst och Martin Johansson.

Mötet väljer i andra röstomgången Ebba Holst till Notarie på egen majoritet med röstfördelningen 78 av

129 röster.

 

1 st Valberedningsordförande á 2 terminer

Mötet väljer Michael Butler till Valberedningens ordförande á 2 terminer.

§ 8.              Övrigt

§ 9. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat

Kommentar till föredragningslista:

§ 4.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Alex Evander

Malmö Nations Qurator