Lysning av tjänstemannaposten Gyllene Kalven VT17

Härmed utlyser Malmö Nations Quratel följande tjänstemannaposter inför VT 17

2 st Gyllene Kalven tjänstemän á 1 termin

– 1 st Gyllene Kalvenkrögare

Som Gyllene Kalvenkrögare bör du ha en mycket god kompetens inom matlagning och att laga avsmakningsmenyer i synnerhet. Posten kräver en särskild precision, professionalitet och säkerhet i sitt kunnande. Som krögare förbinder du dig att vid minst ett (1) tillfälle under vårterminen tillaga en avsmakningsmeny för 35-45 personer i nationens publokal. Som krögare är du dessutom ansvarig för att stödja andra matutskott när det krävs. Du bör även besitta en god organisatorisk förmåga samt ledarkunskaper då du skall leda ett lag. Du skall besitta driv & kreativitet.

För att söka posten Gyllene Kalvenkrögare ska du skicka ett CV samt två välkomponerade avsmakningsmenyer på 7-9 rätter.

– 1 st Gyllene Kalvenhovmästare
Som hovmästare bör du besitta en mycket god kunskap om samt ett stort intresse för drycker och dess relation till matlagning där du bör ha tidigare erfarenheter från området. Som hovmästare är du dessutom ansvarig för att stödja andra drinkrelaterade utskott när det krävs. Du bör även besitta en god organisatorisk förmåga samt ledarkunskaper då du skall leda ett lag. Du skall besitta driv & kreativitet.

För att söka posten Gyllene Kalvenhovmästare ska du skicka ett CV samt en motivering/personligt brev på varför du ska bli vald. Du ska även skicka en drinkmeny på minimum 5 drinkar.

Observera att det inte kommer att ske någon intervju för denna post, utan att det enbart är det ni skickar in som tas i beaktning för vem vi väljer att tillsätta.


Skicka din ansökan senast 17 februari 12.00 till qurator@malmonation.com med namn & telefonnummer

Med vänliga hälsningar,

Alex Evander

Qurator