Lysning av posten Tandemgeneral 2017

Härmed utlyser Malmö Nations Quratel följande tjänstemannaposter inför VT 17

2 st Tandemgeneraler á 1 termin

Skicka din ansökan eller nominering till qurator@malmonation.com senast den 12/2  klockan 23.59. Ange för- och efternamn samt telefonnummer i e-mailet. I mailet ska även CV och personligt brev finnas bifogat.

Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer inte kommer att behandlas.

Vänligen,

Malmö Nations Quratel