Kallelse till Nationsmöte 8/2 – Val av Inspector

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av Inspector. Mötet äger rum i Nationens publokal 19.00(..)  den 8/2.

Föredragningslista

 • 1.                OFMÖ
  Ordförande förklarar mötet öppnat
 • 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

Mötet är stadgeentligt utlyst

 • 3.                Föredragningslistans godkännande

Mötet godkänner föredragningslistan

 • 4.                Justering av protokoll från nationsmöte 2017-01-24

Mötet godkänner justeringen av protokollet från det senast nationsmötet.  

 • 5.                Meddelanden
 • 6.                Förrättande av Nationsval

Nationsmötet godkänner att Magnus Jerneck lämnar sin post som inspector.

Nationsmötet väljer Annika Björkdahl till Malmö Nations nya inspector på obestämd tid.

 • 7.                 Övrigt
 • 8.                 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Kommentar till föredragningslista:

 • 4.                  Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Alex Evander

Malmö Nations Qurator