Utlysning av stipendiet Qulor till Emils minne

Tillsammans med familjen Emilson, och till minne av Lars Emilson ger Malmö Nation ut stipendiet  ”Qulor till Emils minne.” Nomineringsanförandet till ”Qulor till Emils minne” sker fram till den 20 mars 2017.

Stipendiet ges företrädesvis till medlem av Malmö Nation med ett långvarigt engagemang, ansvarstagande och ledarskap i student- och nationslivet. Till en person som genom humor, talekonst och studentikosa upptåg skapar trivsel bland övriga studenter.

2016 års stipendiat; Marcus Lotzman

Läs om Emil och hans liv och skicka in din ansökan till:  pqe@malmonation.com

 

https://www.malmonation.com/nationen/organisation-2/emils-qurriculum-vitae/