Utlysning av nationsmöte 24/1

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med fyllnadsval till tjänstemannaposter. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..)  den 24/1.

Föredragningslista

1. OFMÖ

Ordförande Magnus Jerneck förklarar mötet öppnat

2. Mötet stadgeenligt utlyst

Mötet ät stadgeenligt utlyst

3. Föredragningslistans godkännande

Mötet godkänner föredragningslistans godkännande

4. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

Mötet godkänner Gustav Kjellberg, Eric Magnusson och Filippa Hjortzberg till rösträknare

5. Justering av protokoll från nationsmöte 2017-01-15

Mötet godkänner justering av protokoll från 2017-01-15

6. Meddelanden

7. Stadgeförändring

Mötet godkänner stadgeändringen

8 . Förrättande av Nationsval

 

Mötet väljer Caroline Rågmark och Gabriella Stolt till brunchtjänstemän á 1 terminer

Mötet väljer Albin Mellnert och Amelia Larsson till lunchtjänstemän á 1 terminer

Mötet väljer Gustav Jönsson till mangostjänsteman á 1 terminer

Mötet väljer Sofia Bontin och Emma Eskilsson till Natutjänstemän á 2 terminer

 

8.             Övrigt

9. OFMA

Orförande Magnus Jerneck förklarar mötet avslutat.

Kommentar till föredragningslista:

5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Varmt välkomna,

Alex Evander

Malmö Nations Qurator