Utlysning av uthyrningstjänstemän

Härmed utlyser Malmö Nations Quratel följande poster inför VT 17

2 st Uthyrningstjänsteman á 1 termin

De två uthyrningstjänstemännen kommer ha hand om all uthyrning som arrangeras av Malmö Nation där arbetslaget kommer bestå av de två tjänstemännen och ca. 20 funktionärer

Det åligger förmännen:

·         att ansvara för den operativa delen av bokningen:

o    Menysättning

o    Råvarubeställning

o    Uppföljning/organisering av specifika önskemål

o    Personal

o    Verksamhet/utförande

·         att meddela Notarien om samtliga bokningsförfrågningar.

·         att ansvara för att helhetsupplevelsen håller den kvalité som sällskapet betalar för och förväntar sig.

·         att meddela funktionärerna om bokningar så fort de kommer in.

·         att ansvara för att nationens alkoholpolicy upprätthålls.

·         att inventera spritförrådet.

·         att ansvara för att lokalen är i trevligt skick.

·         att servera måltiden vid den tid som bestämts tillsammans med sällskapet.

·         att städa lokalen efter instruktioner givna av jourhavande Quratelare.

Skicka din ansökan eller nominering till qurator@malmonation.com senast torsdagen den 19/1 klockan 12:00. Ange för- och efternamn samt telefonnummer i e-mailet.

Vänligen,

Alex Evander

Malmö Nations Qurator