Kallelse till extrainsatt nationsmöte 15/1 för val av valberedningsledamot

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av valberedningsledamot. Mötet äger rum i Nationens publokal 17.00(..)  den 15/1.

Föredragningslista

1.                OFMÖ

2.                Mötet stadgeenligt utlyst

3.                Föredragningslistans godkännande

4.                Justering av protokoll från nationsmöte 2016-11-22

5.                Meddelanden

6.                Förrättande av Nationsval

Valberedningens valberedning har valt att nominera Hugo Tedroff till valberedningsledamot á 1 terminer.

Eventuella motförslag ska vara valberedningens valberedning tillhanda innan kl. 11.59  fredagen 13/1 genom mail till valbvalb@malmonation.com.

7.                Stadgeändring

8.             Övrig

9. OFMA

Kommentar till föredragningslista:

5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Alex Evander

Malmö Nations Qurator