Stipendiekungörelse för Universitets- och nationsstipendier HT16

Carl Herslows stipendiefond (93106) 4 stip á 8 000 kr.
 
Beslutad/Föreslagen utdelning ur stiftelsen/stiftelserna överensstämmer med stiftelsen/stiftelsernas ändamål enligt gåvobrev, testamente eller motsvarande.
Axel Lundholm
Filippa Hjortzberg de Champs
Gustav Fäldt
Marcus Zethraeus