Kallelse till nationsmöte 22/11

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..)  den 22/11.

Föredragningslista

  • 1.                OFMÖ
  • 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
  • 3.                Föredragningslistans godkännande
  • 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
  • 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2016-11-01
  • 6.                Meddelanden
  • 7.                Förrättande av Nationsval

1 st. Boulangeriettjänsteman á 2 terminer

Clara Baumann

1 st. Brunchtjänsteman á 2 terminer

Emma Regnér

2 st. Casanovatjänsteman torsdagar á 2 terminer

Wilhelm Bingsmark & Carl-Fredrik Cederborg

4 st. Casanovatjänsteman lördagar á 2 terminer

Malin Edhall & August Sandin

Motkandidatur: Marcus Eriksen mot Malin Edhall

Anton Barr & Fred Westerberg

1 st. Fanbärare á 2 terminer

Fabian Lundberg

1 st. Fototjänsteman á 2 terminer

Rikard Landrin

1 st. Grafik- och Estetiktjänsteman á 2 terminer

Filip Charmolu

1 st. Husmor á 2 terminer

Linnea Selse

1 st. Kapellet-tjänsteman á 2 terminer

Vakant

Motkandidatur: Ebba Bergendahl Tobiasson mot Vakant

1 st. Körtjänsteman á 2 terminer

Sigrid Mitteregger

5 st. Lunchtjänsteman á 2 terminer

Johan Dyster-Aas

Motkandidatur: Fanny Lavré mot Johan Dyster-Aas

Alexandra Kjellberg

Joel Lundgren Hörnberg

Annie Rudfelt

Linnea Sjöberg

2 st. Mangostjänsteman á 2 terminer

Beatrice Bagge

Emma Gabrielsson

2 st. Natutjänsteman á 2 terminer

Vakant & Vakant

1 st. Novischtjänsteman á 2 terminer

Linnea Abrahamsson

1 st. ProNotarie á 2 terminer

Charlotte Hagemann

Motkandidatur: Fanny Hammarlund mot Charlotte Hagemann

2 st. Sexmästare á 2 terminer

Märta Löfqust & Selinay Özbek

2 st. Upper East-tjänsteman á 2 terminer

Viktor Lundberg & Jon Stålhammar

1 st. Upper East-tjänsteman á 1 terminer

Martin Johansson

2 st. Övermarskalk á 1 terminer

Ebba Holst & Gabriel Hirdman

Motkandidatur: Alicia Grethes & Christopher Andersson mot Ebba Holst

Max Schömer & Marie-Thérese Arén mot Gabriel Hirdman

5 st. Kollegieledamot á 2 terminer
Martin Brandt
Filippa Hjortzberg
Gustav Kjellberg
Jacqueline Morey
William Personne

 

4 st. Studentrepresentanter till Malmö Nations Bostadsstyrelse á 2 terminer

Jacqueline Morey
Miguel Sevelin
Suppleant: Erik Brandt
Suppleant: Douglas Frankedal Skoog

 

Motförslag skickas till Malmö Nations Valberedning på valberedningen@malmonation.com senast söndag den 20/11 klockan 12.00.

2 st. Valberedningsledamöter á 2 terminer

Malin Vegelius & Louise Hägglöf 

Eventuella motförslag ska vara valberedningens valberedning tillhanda innan kl. 12.00 söndag 20 november genom mail till valbvalb@malmonation.com.

  • 8.             Övrigt
  • 9.             OFMA

Kommentar till föredragningslista:

  • 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Martin Brandt

Malmö Nations Qurator