Kallelse till nationsmöte 1/11 – Val av Qurator och ProQurator Social

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte i samband med val av Qurator och PQS. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..)  den 1/11.

Föredragningslista

1.                OFMÖ

2.                Mötet stadgeenligt utlyst

3.                Föredragningslistans godkännande

4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

5.                Justering av protokoll från nationsmöte 2016-09-05

6.                Meddelanden

7.                Förrättande av Nationsval

1 st Qurator á 2 terminer

Valberedningen har valt att nominera Alex Evander till Malmö Nations Qurator för år 2017. Alex har en lång och betydelsefull erfarenhet av ledarskap som grundar sig i såväl studentliv som arbetsliv. En av hans många visioner för Malmö Nation grundar sig i att både värna och bygga upp Malmö Nations studentikosa anda. Med karnevalen i sikte har Alex stora ambitioner av att stärka Malmö Nation position på kartan och därmed främja Malmö Nations varumärke. Valberedningen anser att Alex har den analytiska och retoriska förmågan som krävs för att vara Qurator på Malmö Nation.

*Alex har tidigare suttit i valberedningen men har varit helt avskild från valprocessen.

1 st ProQurator Social á 2 terminer

Valberedningen har valt att nominera Vilhelm Eriksson till nästa års ProQurator Social. Vilhelm har briljerat som sexmästare under två terminer. Han har dessutom varit aktiv i Malmö Nations samtliga utskott med undantag för Natu. Detta engagemang har lett till en god insyn av såväl arbetet i gillet, puben och i borgen. Med ett öga för detaljer och en förmåga att lyfta människor i sin närhet har Vilhelm det som krävs för rollen som PQS, där han sätter nationens kvalitet i första hand. Valberedningen är eniga att den brinnande kärlek Vilhelm känner för nationen kommer att ta rollen till nya höjder.

Jonas Lotzman har valt att motkandidera posten.

Motförslag skickas senast till valberedningen@malmonation.com senast söndagen den 30/10 kl. 11.59.

8. Godkännande av bokslut och ansvarsfrihet för Quratel och seniorskollegium

9. Stadgeändring

10.             Övrig

11. OFMA

 

Kommentar till föredragningslista:

5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

Martin Brandt

Malmö Nations Qurator