Utlysning av val till Qurator & ProQurator Social

Härmed utlyser Malmö Nations Valberedning val till:

1 st. Qurator á 2 terminer

1 st. ProQurator Social á 2 terminer

”Som Quratelsmedlem ingår du i ledningsgruppen som förvaltar hela nationens verksamhet. Att vara Quratelsmedlem medför ett ansvar gentemot organisationen och alla som berörs av denna.”

 

1st Qurator á 2 terminer

Arbetsbeskrivning

Quratorn står som ytterst ansvarig för nationen och dess verksamhet och har även som uppgift att leda hela Quratelets arbete. Som ytterst ansvarig är det Quratorns uppgift att föra och bibehålla kommunikationen med myndigheter, organisationer, näringsliv och nyckelpersoner knutna till nationen. Quratorn driver långsiktiga frågor för att utveckla nationen och representerar nationen både i och utanför den egna verksamheten.


Efterfrågade egenskaper

Malmö Nation efterfrågar en person som karaktäriseras av starka ledaregenskaper och hög social kompetens samt god retorisk förmåga. Vi ser att personen är välstrukturerad, ansvarstagande, stresstålig samt en mycket god personkännare. Du har en ödmjuk inställning och personlighet för att på bästa sätt kunna representera nationen och driva verksamheten framåt. Du bör ha en god diplomatisk förmåga och en stark samarbetsvilja. Tidigare erfarenhet inom något av det ovanstående är meriterande.

 

1st ProQurator Social á 2 terminer

Arbetsbeskrivning

ProQurator Social ansvarar för att nationens löpande verksamhet fungerar felfritt och att alla utskott sköts på ett tillfredställande sätt. Detta innefattar såväl inköp och inventering som att sätta upp tydliga mål och riktlinjer för nationens aktiva medlemmar. ProQurator Social verkar även för att upprätthålla en god kommunikation mellan Quratelet och nationens aktiva utskott och medlemmar.


Efterfrågade egenskaper

Malmö Nation efterfrågar en person som är van vid att arbeta under stress och samtidigt är välplanerad och organiserad i sitt utförande. Du besitter en väldigt god problemlösningsförmåga och innehar ett naturligt driv. Vi ser att personen är lyhörd och en mycket god människokännare. Vi efterfrågar en kreativ och idérik person som strävar mot att nå förbättringar och förnyelse ur ett långsiktigt perspektiv. Tidigare erfarenhet inom något av det ovanstående är meriterande.

 

Intervju till Quratelsposterna Qurator & ProQurator Social

Inför intervju kommer den sökande att få ett mail där intervjuprocessen beskrivs djupare samt vilka förberedelser som krävs. Intervju kommer att hållas med valberedningen samt med en tidigare quratelsmedlem. Intervju kommer att hållas cirka en vecka efter sista ansökningsdag.

För övriga frågor eller en mer utförlig arbetsbeskrivning vänligen kontakta Valberedningen eller Quratelet.

Vänligen skicka in din ansökan eller nominering till valberedningen@malmonation.com senast den 14/10 klockan 23.59.

Ansökan ska innehålla den sökandes/nominerades för och efternamntelefonnummer och mailadress samt ett personligt brev på MAX en A4.

 

Observera att varken nomineringar eller ansökningar utan telefonnummer kommer att behandlas.

 

Vänligen,

Malmö Nations Valberedning