Kallelse till fyllnadsval 5/9

Härmed kallar Malmö Nation, i samband med fyllnadsval inför VT 16 till Nationsmöte. Mötet äger rum i nationens publokal 18.00(..) den 5/9.

 

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2016-04-05

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

Nominerade i fet text:

1 st Hemsidatjänsteman á 2 terminer – Eric Magnusson

1 st Körtjänsteman á 1 terminer – Sigrid Mitteregger

2 st Lunchtjänsteman á 1 terminer – Albin Sohlberg & Sofia Bontin

1 st Mangostjänsteman á 1 terminer – Gustav Jönsson

1 st Upper East-tjänsteman á 1 terminer – Filip Jonsson

 

Motförslag skickas till valberedningen@malmonation.com senast lördag kl 12:00.

 

 

§ 8.             Övrigt

§ 9.             OFMA

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Martin Brandt

Malmö Nations Qurator