Kallelse till Nationsmöte den 3/5

Härmed kallar Malmö Nation till Nationsmöte. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..)  den 3/5.

Föredragningslista

  • 1.                OFMÖ
  • 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
  • 3.                Föredragningslistans godkännande
  • 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
  • 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2016-04-05
  • 6.                Meddelanden
  • 7.                Förrättande av Nationsval

Nominerade i fet text:

2 st Brunchtjänsteman á 2 terminer

Ebba Holst
Märta Löfquist

2 st Casanovatjänsteman á 2 terminer

Rakel Sieradzki
Carl Palm

2 st DJ-tjänsteman á 2 terminer

Fabian Malmhagen
Christoffer Ekdahl

2 st Easy Levin-tjänsteman á 2 terminer

Charlotte Hagemann
Max Swanling
Motkandidatur: Emma Eskilsson mot Max Swanling

1 st Fanbärare á 2 terminer

Hugo Tedroff

3 st Festmästare á 2 terminer

Carl-Adam Reuterskiöld 
Robin Gall 
Joachim Zetterdahl 

1 st Hemsidatjänsteman á 2 terminer

Vakant

1 st Idrotttjänsteman á 2 terminer

Max Johansson Blank

1 st IT-tjänsteman á 2 terminer

Vakant

Motkandidatur: Adnan Mehmedagic mot Vakant

2 st Källarentjänsteman á 2 terminer

Alexandra Fromholtz
Wilhelm Bolin

5 st Lunchtjänsteman á 2 terminer

Freja Bonnevier 
Hanna Topolovec
Karolina Forssblad
Eric Volby
Jon Stålhammar

1 st Mangostjänsteman á 2 terminer

Linnea Selse

1 st Natutjänsteman á 1 terminer

Fanny Hammarlund

1 st Novischtjänsteman á 2 terminer

Mirja Björning Engström

1 st Sångförman á 2 terminer

Fanny Nyström

4 st Upper East-tjänsteman á 2 terminer

Wendela Wennström 
Fredrik Wiberg
Gustav Ericsson
Filippa Lundberg

5 st Kollegieledamot á 2 terminer

Ebba Hagman
Hjalmar Stenbeck
Fabian Lundberg
Axel Lundholm
Erik Follin

1 st Kollegieledamot á 1 terminer

Jakob Sarvik 

2 st Trivseltjänsteman á 2 terminer

Erik Brandt
Jesper Qvenild

3 st Studentrepresentanter till Malmö Nations Vänners styrelse (vår alumniförening) á 2 terminer

Sonya Kryzanski
Gustav Leifland
Filip Bauer Barsby

1 st Pronotarie á 2 terminer

Fredrik Waldau

2 st Valberedningsledamöter á 2 terminer

Alex Evander

Erica Juhlin
2 st Valberedningsledamöter á 1 termin
Herman Engström
Louise Hägglöf
  • 8.             Övrigt
  • 9.             OFMA

Kommentar till föredragningslista:

  • 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

Martin Brandt

Malmö Nations Qurator