Valberedningens valberednings nominering till valberedningsordförande

Valberedningens valberedning har valt att nominera Erika Klaus till valberedningsordförande i 2 terminer.
Eventuella motförslag ska vara valberedningens valberedning tillhanda senast söndag 3 april 11.59, genom mail till valbvalb@malmonation.com.