Kallelse till Nationsmöte den 5/4

Härmed kallar Malmö Nation, i samband med val av ProQurator Ekonomi, Notarie samt Valberedningens ordförande, till Nationsmöte. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..)  den 5/4.

Föredragningslista

 • 1.                OFMÖ
 • 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
 • 3.                Föredragningslistans godkännande
 • 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
 • 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2016-01-26
 • 6.                Meddelanden
 • 7.                Förrättande av Nationsval

1 st Proqurator Ekonomi á två terminer

Valberedningen har valt att nominera Philip Diamant

Motivering:

Valberedningen har valt att nominera Philip Diamant till ProQurator Ekonomi á två terminer. Philip har en stort intresse för ekonomi och studentengagemang vilket vi i Valberedningen ser som två mycket charmiga egenskaper hos en ProQurator Ekonomi. Han har varit engagerad i Malmö Nation under längre delen av sin studietid där han nu ansvarar för vår mest traditionsenliga tillställning: Vårbalen, men också tillbringat mycket tid med Lundaekonomerna, långt ut i periferin av både Lund och studentlivet. Philip Diamant har en tydlig vision: att effektivisera organisationen samtidigt som traditioner och den studentikosa auran ständigt genomsyrar organisationen. Med Philip goda sinne för affärer och tydligt strukturerade arbete tror vi i Valberedningen för Malmö Nation att han kommer lysa klart på himmelen som den glimrande ädelsten han redan är.

1 st Notarie á 2 terminer

Valberedningen har valt att nominera Jessica Svensson

Motivering:

Valberedningen har valt att nominera Jessica Svensson till Notarie á två terminer. Ett stort leende och sprudlande energi är det medlemmar eller medlemmar pospectus kommer mötas av på expeditionen det närmaste året ifall ni väljer Jessica. Som novischtjänsteman emerita har hon stenkoll på inskrivningsprocessen och är också full av spännande idéer för både inskrivningsperioden men också Malmö Nations image. Att varva fler men framför allt rätt medlemmar från andra fakulteter än de klassiska och fortfarande behålla vår fantastiska medlemsbas är en vision som Jessica har för att leda Malmö Nations utveckling framåt. Vi i Valberedningen anser Jessica vara den mest strategiska kandidaten för Malmö Nation och vi uppmuntrar verkligen Nationsmötet som är Nationens högst beslutande organ att välja Jessica Svensson som nästa Notarie för Malmö Nation.

Fabian Lundberg har valt att motkandidera posten.

Valberedningens Ordförande á 2 terminer

Valberedningens valberedning har valt att nominera Erika Klaus till valberedningsordförande i 2 terminer.
Eventuella motförslag ska vara valberedningens valberedning tillhanda senast söndag 3 april 11.59, genom mail till valbvalb@malmonation.com.

 • 8.             Godkännande av bokslut och ansvarsfrihet för Quratel och Seniorskollegiet

 

 • 9.             Övrigt
 • 10.           OFMA

Kommentar till föredragningslista:

 • 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

Martin Brandt

Malmö Nations Qurator