Utlysning av val till ProQurator Ekonomi och Notarie

”Som Quratelsmedlem ingår du i ledningsgruppen som förvaltar hela nationens verksamhet. Att vara Quratelsmedlem medför ett ansvar gentemot organisationen och alla som berörs av denna.”

 

Härmed utlyser vi val till:

1st ProQurator Ekonomi á 2 terminer

 

Arbetsbeskrivning

ProQurator Ekonomi har det övergripande ansvaret för nationens ekonomi och att denna sköts på ett tillfredställande sätt. Detta innefattar exempelvis att planera och budgetera nationens verksamhet, ansvara för bokföringen samt sköta alla nationens in- och utbetalningar. ProQurator Ekonomi ska ur ett ekonomiskt perspektiv verka för att utveckla nationen på ett hållbart och långsiktigt sätt.

 

Efterfrågade egenskaper

Malmö Nation efterfrågar en person som är van vid att arbeta under stress och samtidig är välplanerad och organiserad i sitt utförande. Vi ser att du är ansvarstagande och besitter en stark samarbetsvilja. Du har en grundläggande kunskap, och framförallt ett intresse, inom ekonomi. Vi efterfrågar en person med tydliga ledaregenskaper som strävar mot att utveckla såväl sig själv som nationen i stort. Tidigare erfarenhet inom något av det ovanstående är meriterande.

 

Intervju

Intervju kommer hållas med valberedningen samt en tidigare quratelsmedlem. Inför intervjun kommer du få ett mail där intervjuprocessen beskrivs djupare. Men du kan redan nu börja fila lite på ett personligt brev på max en 400 ord.

 

1st Notarie á 2 terminer

 

Arbetsbeskrivning

Notarien har det övergripande ansvaret för nationens informationsflöde och marknadsföring. Notarien ansvarar även för bemötandet av nationens medlemmar på expeditionen och förväntas kunna bistå med hjälp till såväl medlemmar som aktiva på nationen. Notarien ska arbeta strategiskt med att utveckla nationen, framförallt ur ett marknadsföringsperspektiv.

 

Efterfrågade egenskaper

Malmö Nation efterfrågar en person som är kreativ och nytänkande, strukturerad och disciplinerad samt har en bred kunskap om nationen i sin helhet. Vi ser att du är en mycket god personkännare som inte drar sig för att skapa nya kontakter. Du har ett öppet sinne och en ödmjuk personlighet för att på bästa sätt kunna representera nationen. Du har ett utvecklande och utmanande tänk som kommer föra nationen framåt. Kunskaper inom sociala medier, grafisk formgivning och marknadsföring är av meriterande vikt.

 

Intervju

Intervju kommer hållas med valberedningen samt en tidigare quratelsmedlem. Inför intervjun kommer du få ett mail där intervjuprocessen beskrivs djupare. Men du kan redan nu börja fila lite på ett personligt brev på max en 400 ord.

 

För övriga frågor eller en mer utförlig arbetsbeskrivning vänligen kontakta Valberedningen eller Quratelet.

 

Vänligen skicka in din ansökan eller nominering till valberedningen@malmonation.com senast den 12/3 klockan 23.59. Intervjuerna kommer hållas 15-17 mars. Lycka till!

 

Observera att varken nomineringar eller ansökningar utan telefonnummer eller mail kommer att behandlas

 

Vänligen, Malmö Nations Valberedning