Kallelse till nationsmöte 26/1

Härmed kallar Malmö Nation, i samband med fyllnadsval inför VT 16 till Nationsmöte. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..)  den 26/1.

Föredragningslista

 • 1.                OFMÖ
 • 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
 • 3.                Föredragningslistans godkännande
 • 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
 • 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2014-11-25
 • 6.                Meddelanden
 • 7.                Seniorskollegiet informerar
 • 8.               Förrättande av nationsval

Valberedningen har valt att nominera Tess Arén till

1 st NATU- tjänsteman á 2 terminer

 • 9.                Övrigt
 • 10.              OFMA

Kommentar till föredragningslista:

 • 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

Martin Brandt

Malmö Nations Qurator