Meddelande från Malmö Nation

Kära Malmöiter,

 

Julen nalkas och det har äntligen blivit dags att ta jullov. Här kommer en uppföljning på vad vi arbetat med under hösten sedan den medialt uppmärksammade incidenten på en av våra nattklubbar.

I och med att hösten har fortlöpt har vi på Malmö nation fortsatt vårt arbete för en bättre nattklubbsmiljö. Efter en bra överläggning med Kuratorskollegiet kom vi fram till följande åtgärder: Diskussioner ska hållas terminsvis kring vad nationerna kan göra för att förbättra nattklubbsmiljön – hur arbetar vi proaktivt för att minimera otrevliga situationer? Till dessa diskussioner tar respektive nation med underlag från de händelser som inträffat så att vi kan lära av varandra och även kunna utröna huruvida ett mönster kan utläsas; återkommer en typ av händelser på samma nation?

Viktigt att poängtera är att i slutändan är det självklart den enskilda nationen som har ansvaret varför vi, Malmö Nation, har utfört en revidering av våra interna riktlinjer.Utredningen kring den isolerade händelsen har avslutats och nu fortsätter arbetet för att proaktivt minimera risken för liknande incidenter kring våra nattklubbar. Den värdegrund vi har arbetat med under en längre tid, kommer publiceras på vår hemsida – en stor del av värdegrundsarbetet har kretsat kring hur den ska implementeras i organisation. Arbetet innebär uppdaterade kontrakt för samtliga heltidsanställda, funktionärer och tjänstemän och en vaktpolicy – ett kontrakt för våra vakter. Vidare kommer en ny funktion presenteras på vår hemsida, som våra medlemmar och nationsbesökare kan använda för att anonymt anmäla händelser som sker under våra tak.

Vi hoppas och tror att dessa åtgärder kommer bidra till en säkrare och trevligare miljö för alla på Malmö Nation och ser nu fram emot våren med valborg, vårbal och allt vad det innebär. Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er på q@malmonation.com.

 

God jul,

William Personne

Qurator