Uppdaterad Kallelse till Nationsmöte 20151124

Härmed kallar Malmö Nation, i samband med val av Tjänstemän, till Nationsmöte. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..)  den 24/11.

Föredragningslista

 • 1.                OFMÖ
 • 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
 • 3.                Föredragningslistans godkännande
 • 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
 • 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2015-10-27
 • 6.                Meddelanden
 • 7.                Förrättande av Nationsval

1 st Bakettjänsteman á 2 terminer

Ludwig Eriksson

1 st Brunchtjänsteman á 2 terminer

Gabriel Hirdman

2 st Casanovatjänstemän á 2 terminer

Alexandra Ericson

Jonas Lotzman

1 st Easy Levintjänsteman á 1 termin

Oscar Jörding

Motförslag: Charlotte Hagemann

1 st Fototjänsteman á 2 terminer

Martin Johansson

1 st Grafik och Estetiktjänsteman á 2 terminer

Filip Charmolu

Motförslag: Carl-Adam Reuterskiöld

1 st Fanbärare á 2 terminer

Gustav Leifland

1 st Husmor á 2 terminer

Louise Hägglöf

2 st Ivanstjänsteman á 1 termin

Frida Björning Engström

Emma Gabrielsson

4 st Källartjänsteman á 2 terminer

Douglas Skoog

Michael Butler

och

Adnan Mehmedagic

Hugo Enberger

1 st Kapellettjänsteman á 2 terminer

Marcus Wallin

2 st Kollegieledamot á 2 terminer

William Personne

Johannes Jarl

1 st Körtjänsteman á 2 termin

Carolina Starkman

5 st Lunchtjänsteman á 2 terminer

Norea Nyström

Carl Palm

Edward von Essen

Beatrice Bagge

Fanny Nyström

2 st Mangostjänstemän á 2 terminer

Gabriella Stolt

Jakob Nyberg

Motförslag: Louise Jägerstad

1 st Novischtjänsteman á 2 terminer

Nabil Shiltagh

Motförslag: Robin Gall

1 st ProNotarie á 2 terminer

Sonya Kryzanski

1 st ProNotarie á 1 terminer

Erik Follin

2 st Sexmästare á 2 terminer

Ville Eriksson

Motförslag: Märta Löfquist

August Söderlind

Motförslag: Selinay Özbek

2 st Upper-East tjänsteman á 2 terminer

Sara Hadzisakovic

Tom Jörlén

2 st övermarskalk á 1 termin

Axel Lundholm

Motförslag: Marcus Morey

Philip Diamant

Motförslag: Jesper Nyberg

Motförslag skickas till valberedningen@malmonation.com senast söndag 22 november klockan 12.00

2 st valberedningsledamöter á 2 terminer

Alexandra Livijn

Victoria Wennerlund

Motförslag skickas till valbvalb@malmonation.com senast söndag 22 november klockan 12.00

 • 8.                Förättande av val till Malmö Nations bostäders styrelse

3 st Studentrepresentanter till bostadsstyrelsen 

Gustav Leifland

Sofie Öfver

Georg Warselius

 • 9.                Övrigt
 • 10.              OFMA

Kommentar till föredragningslista:

 • 5.               Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

William Personne

Malmö Nations Qurator