Utlysning av poster till Malmö Nations bostäders styrelse

Intresseanmälan till Malmö Nations Bostäders styrelse

Malmö Nations Bostäders styrelse består av en sammansättning av ordinarie ledamöter samt fem studentrepresentant.

Malmö Nations Bostäder utlyser nu poster om 3st studentrepresentanter på obestämd tid, dock minst 2 terminer. Som studentrepresentant i styrelsen sitter du med på varje styrelsemöte och ska även finnas till att hjälpa husförmannen i olika projekt.

Styrelsen åligger:

  • Att förvalta Malmö Nations Bostäder, dess inventarier och övriga tillgångar.
  • Att under iakttagande av de normer som antagits av nationsmötet besluta om uthyrning av Malmö Nations Bostäders bostadsrum.
  • Att besluta om upptagande av lån för Malmö Nations Bostäders räkning, mot pantbrev i fastigheterna
  • Att i övrigt på bästa sätt främja Malmö Nations Bostäders syfte och utveckling.

Du som söker ska helst bo på nationen, men det är inget krav.

Du ska ha minst 2 terminer kvar i Lund.

Senaste ansökningsdag är torsdagen den 12-11-2015

Intresseanmälan och ett kortare personligt brev skickas till husforman@malmonation.com