Utlysning av tjänstemannaposter VT16 och HT16

Ordinarie nationsval av Tjänstemän inför VT 16 & HT 16

Härmed utlyser Malmö Nations valberedning följande poster till val inför VT 16- och HT 16

1 st Bakettjänsteman á 2 terminer

1 st Brunchtjänsteman á 2 terminer

2 st Casanovatjänsteman á 2 terminer

1 st Easy Levin á 1 termin

1 st Fototjänsteman á 2 terminer

1 st Grafik och Estetiktjänsteman á 2 terminer

1 st Fanbärare á 2 terminer

1 st Husmor á 2 terminer

2 st Ivanstjänsteman á 1 terminer

4 st Källartjänsteman á 2 terminer

1 st Kapellettjänsteman á 2 terminer

2 st Kollegieledamot á 2 terminer

1 st Körtjänsteman á 2 termin

5 st Lunchtjänsteman á 2 terminer

2 st Mangostjänstemän á 2 terminer

1 st Novischtjänsteman á 2 terminer

1 st ProNotarie á 2 terminer

1 st ProNotarie á 1 terminer

2 st Sexmästare á 2 terminer

2 st Upper-East tjänsteman á 2 terminer

2 st övermarskalk á 1 termin

Skicka din ansökan eller nominering till valberedningen@malmonation.com senast den 10/11 klockan 23.59. Ange för- och efternamn samt telefonnummer i e-mailet. Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer inte kommer att behandlas.

Vänligen,

Malmö Nations Valberedning

Härmed utlyser valberedningens valberedning följande poster till val inför HT 15 och VT 16

2 st Valberedningsledamöter á 2 terminer

Skicka din ansökan eller nominering till valbvalb@malmonation.com senast den 10/11 klockan 23.59. Ange för och efternamn samt telefonnummer i mailet. Observera att nomineringar och ansökningar utan telefonnummer inte kommer att behandlas.

Vänligen,

Valberedningens valberedning