Lysning av posten som Husförman 2016

Nu finns med möjlighet att söka posten som Husförman för år 2016!
Husförmannen är anställd av Malmö Nations Bostäder och sköter allt som har med förvaltningen av Malmö Nations Bostäder att göra. Som Husförman ansvarar man för all fastighetsadministration såsom bostadsansökningar, nyckelhantering, flyttar samt det löpande underhållet av fastigheterna. Organisatoriskt kan posten jämställas med VD för ett fastighetsbolag med god ekonomi och stor förvaltning.
Med fyra fastigheter och boende till omkring 300 studenter och ca 100 parkeringsplatser finns det alltid löpande arbete och underhåll som behöver utföras. Husförmannen förhandlar med Malmö Nations Bostäders leverantörer och för en löpande dialog med myndigheter inom fastighetsbranschen.
Tillsammans med bostadsstyrelsen planerar Husförmannen olika åtgärder och tillvägagångssätt som sedan ska implementeras i rutiner och verksamheter. Husförmansposten innebär ett stort ansvar och det gäller att vara socialt kompetent, ordningsam, ha uppfattning av vad saker kostar och att vara trygg i sig själv och sina beslut.
Som en del i Quratelet representerar Husförmannen Malmö Nation. Under ett år jobbar man tillsammans med Qurator, ProQurator Ekonomi, ProQurator Social och Notarie för att ständigt driva och utveckla Malmö Nations verksamhet framåt. Husförmannen ansvarar för underhåll av nationens lokaler och inventarier.
För att ansöka till Husförman skickar du ett personligt brev på max ett A4 samt CV till: husforman@malmonation.com
Ansökan ska vara inskickad senast 2015-10-31 kl 23:59
Med vänliga hälsningar
Husförman 2015,
Leo Peyron