Kallelse till nationsmöte 20150908

Härmed kallar Malmö Nation, i samband med fyllnadsval inför HT 15, till Nationsmöte.

Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..)  den 8/9.

Föredragningslista

 • 1.                OFMÖ
 • 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
 • 3.                Föredragningslistans godkännande
 • 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
 • 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2015-05-12
 • 6.                Meddelanden
 • 7.                Förrättande av Nationsval

1 st valberedningsledamot á 1 termin

Victoria Wennerlund

 • 8.              Beslut om installation av hedersledamot
 • 9.              MNB Pantbrev
 • 10.            Stadgeförändringar
 • 11.             Övrigt
 • 12.            OFMA

Kommentar till föredragningslista:

 • 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen
 • 10.              Förslag på stadgeförändring finns att läsa på expeditionen

Motförslag skickas till valbvalb@malmonation.com senast den 6 september klockan 12.00

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

William Personne

Malmö Nations Qurator