Utlysning av stipendier VT15

Nu utlyses stipendierna som delas ut vårterminen 2015

Följande stipendier går att ansöka till från och med idag:

Thorild Dahlgrens resestipendium

Fru Hulda Almroths stipendium

Carl Åke Steinicks minnesfond

Förste bibliotekarie Anders Malms stipendier

Ansökningsperioden för dessa stipendier löper till och med den 25 maj 2015.

Thorhild Dahlgrens stiftelses ändamål

Utdela ett eller flera stipendier till studieresor till nationsmedlemmar vilka med framgång bedrivit studier inom humanistiska, matematiska- naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, samhällsvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteter vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola. Ansökningar från kvalificerad sökande som ägnar sig år matematik (ren eller tillämpad) bör i regel tillgodoses.

Delas ut till 5 stipendiater á 7200 kr

Fru Hulda Almroths stiftelses ändamål

Utdelas till medlem av Malmö Nation med företräde för medicinstuderande.

Delas ut till 5 stipendiater á 4250 kr

Carl Åke Steinicks stiftelses ändamål

Avkastningen skall årligen på förslag av nationen, såsom stipendium, tilldelas en medicinestuderande som på ett förtjänstfullt sätt bedriver sina studier också ävenledes kan behöva ekonomisk hjälp för sin fortsatta utbildning.

Delas ut till 5 stipendiater á 4000 kr

Förste bibliotekarie Anders Malms stipendiefonds ändamål

Utdelas till en i nationen inskriven studerande och skall företräde därvid givas till en studerande från Vemmenhögs härad och med nordiska språk, speciellt landsmålsforskning som huvudämne.

Delas ut till 2 stipendiater á 5000 kr

Ansökan till dessa stipendier skall skickas in/lämnas till: Malmö Nation, Östra Vallgatan 51, 223 61 Lund.

Använd det bifogade pdf-dokumentet som en del av ansökningen, för att fylla i den informationen som specifikt krävs. Märk kuvertet med ”Stipendieansökan”.

http://www.malmonation.com/wp-content/uploads/2014/03/Lathund-nationsstipendier-VT-13.pdf

Vänliga hälsningar,

Marcus Lotzman

ProQurator ekonomi