Kallelse till Nationsmöte 2015-05-12

Malmö Nation kallas till Nationsmöte – Tisdagen 12 maj 2015

18:00 (..) Östra Vallgatan 51, puben

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2015-04-07

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

MEDTAG PENNA TILL NATIONSMÖTET!

2 st Brunchtjänstemän á 2 terminer

Hedvig Littorin

Linnea Selse

1 st Brunchtjänstemän á 1 terminer

Hugo Mattsson

2 st Casanovatjänstemän á 2 terminer

Fredrik Waldau

Erika Klaus – Motförslag: Whilma-Louise Klingspor

2 st Casanovatjänstemän á 1 terminer

Hugo Enberger

Alexandra Ericson – Motförslag: Marcus Morey

2 st DJ-tjänstemän á 2 terminer

Douglas Tindberg

VAKANT – Motförslag: Andreas Almén

1 st Easy Levin-tjänstemän á 2 terminer

Jakob Sarvik

1 st Fanbärare á 2 terminer

Filippa Hjortzberg

3 st Festmästare á 2 terminer

Herman Engström 

Niclas Malmhagen 

Matilda Nilsson 

1 st Gripentjänsteman á 1 termin

Johannes Christensson

1 st Hemsidatjänstemän á 2 terminer

August Lingheim

1 st Idrottstjänsteman á 2 terminer

Oscar Hjärtmyr

1 st IT-tjänsteman á 2 terminer

Erik Åberg

2 st Ivanstjänstemän á 2 terminer

Simon Lundberg

Filippa Landgren

1 st Ivanstjänsteman á 1 termin

Frida Björning

2 st Källartjänstemän á 2 terminer

Hugo Tedroff

Alex Evander

2 st Källartjänstemän á 1 termin

Axel Lundholm

Emil Jerndal

1 st Körtjänsteman á 2 termin

VAKANT

5 st Lunchtjänstemän á 2 terminer

Emma Fazlic

Kristina Idermark

Wendela Wennerström

VAKANT – Julia Cassel har valt att dra tillbaka sin kandidatur. Motförslag: Hanna Olsson

Rebecca Larsson

1 st Lunchtjänsteman á 1 termin

Eric Magnusson

1 st Mangostjänsteman á 2 terminer

Emma Eskilsson

1 st Mangostjänsteman á 1 termin

Malin Vegelius

1 st Natutjänsteman á 1 termin

Robel Samson

1 st Novischtjänsteman á 2 terminer

Jessica Svensson

1 st Pro-notarie á 2 terminer

Martin Brandt

1 st Sångförman á 2 terminer

Fredrik Granström

4 st UE-tjänstemän á 2 terminer

Sally Tammisto & Ida Redander

Max Bogren Lindahl & Joel Thomasson

2 st UE-tjänstemän á 1 terminer

Erica Juhlin & Mikael Lidgard

2 terminer

3 st Valberedningsledamöter á 2 terminer

Anton Pärli

Niclas Wallin

Oscar Werner

1 st Valberedningsledamot á 1 termin

Georg Warselius

3 st Kollegieledamöter á 4 terminer 

Carl Johan Aru

Marcus Lotzman

Fredrik Sundberg

2 st Kollegieledamöter á 2 terminer 

Jakob Norrby

Hjalmar Stenbeck

1 st Kollegieledamot á 1 terminer 

Sofie Öfver

Motförslag skickas till valberedningen@malmonation.com senast söndag 10/5 klockan 12.00.

§ 8.                Stadgeförändringar

§ 9.                Övrigt

§ 10.                OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

§ 8.                Förslag på ändringar finns att tillgå på expeditionen

 

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

William Personne

Malmö Nations Qurator