Uppdaterad Kallelse till Nationsmöte den 7 april 18.00 (..)

Härmed kallar Malmö Nation, i samband med val av ProQurator Ekonomi, Notarie samt Valberedningens ordförande, till Nationsmöte. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..)  den 7/4.

Föredragningslista

 • 1.                OFMÖ
 • 2.                Mötet stadgeenligt utlyst
 • 3.                Föredragningslistans godkännande
 • 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
 • 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2015-01-27
 • 6.                Meddelanden
 • 7.                Förrättande av Nationsval

Pro-Qurator Ekonomi á 2 terminer

Valberedningen har valt att nominera Ebba Hagman

Valberedningens motivering lyder: Valberedningen har valt att nominera Ebba Hagman till ProQurator Ekonomi i två terminer. Under sin aktiva tid på Malmö Nation har Ebba visat på ett starkt engagemang och ett gediget intresse för nationens verksamheter och aktiviteter. Ebba har ett analytiskt tänk, strukturerad personlighet samt ett stort ekonomiskt intresse som kommer tillföra en stark stabilitet till nationen. Inte minst anser Valberedningen att Ebba besitter de egenskaper och erfarenheter som krävs för att axla rollen som ProQurator Ekonomi. Malmö Nations Valberedning är av den meningen att det vore direkt oförnuftigt att inte välja Ebba Hagman till ProQurator Ekonomi på Malmö Nation.

Notarie á 2 terminer

Valberedningen har valt att nominera Zacharias Westfahl

Valberedningens motivering lyder: Valberedningen har valt att nominera Zacharias Westfahl till Notarie i två terminer. Zacharias har visat på ett brinnande engagemang för Malmö Nation och dess framtid samt uppvisat ett kreativt och utmanande tankesätt som utan tvekan kommer för nationen framåt. Med en bred erfarenhet inom marknadsföring, en hög social kompetens och en öppen och lekfull personlighet kommer Zacharias att bli en utmärkt notarie. Malmö Nations Valberedning anser att Zacharias som Notarie är nationens mest strategiska val.

Valberedninges Ordförande á 2 terminer

Valberedningens valberedning har valt att nominera Philip Bonnevier

 

 • 8. Godkännande av bokslut och ansvarsfrihet för Quratel och Seniorskollegiet
 • 9. Stadgeförändringar
 • 10. Övrigt
 • 11. OFMA

Kommentar till föredragningslista:

 • 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

William Personne

Malmö Nations Qurator