Utlysning av Nationens nya stipendium – Qulor till Emils minne

Malmö Nation kan gladeligen presentera ett helt nytt stipendium tillsammans med familjen Emilson, en familj starkt anknuten till Malmö Nation med tre generationers Quratorer. Nomineringsanförandet till ”Qulor till Emils minne” sker fram till den 15e mars 2015.

Stipendiet ges företrädandevis till medlem av Malmö Nation med långvarigt engagemang, ansvarstagande och ledarskap i student- och nationslivet. Till en person som genom humor, talekonst och studentikosa upptåg skapar trivsel bland övriga studenter.

Läs om Emil och hans liv och skicka in din ansökan med motivering skriftligen till:

ProQurator ekonomi
Östra Vallgatan 51
223 61 LUND

http://www.malmonation.com/nationen/organisation-2/emils-qurriculum-vitae/