Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 27/1!

Härmed kallar Malmö Nation, i samband med fyllnadsval inför VT och HT 15, till Nationsmöte. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) den 27/1.

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2014-11-25

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

Valberedningen har valt att nominera följande:

2 st Casanovatjänstemän á 2 terminer 

Carl Johan Östblom

VAKANT

2 st Gripentjänstemän á 1 termin

Sulekha Daar

VAKANT

1 st IT-Tjänsteman á 1 termin 

Erik Åberg

1 st Lunchtjänsteman á 2 terminer 

VAKANT

2 st UpperEasttjänstemän á 2 terminer 

VAKANT

VAKANT

1 st UpperEasttjänsteman á 1 termin

David Hasselström

1 st Natutjänsteman á 1 termin

Mia Lundell

1 st Sångförman á 1 termin 

Georg Warselius

 

§ 8.                Övrigt

§ 10. OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Motförslag ska skickas till valb@malmonation.com senast söndag den 25/1 kl 12.00.

 

Varmt välkomna,

William Personne

Malmö Nations Qurator