Kallelse till Nationsmöte den 25/11!

 

Härmed kallar Malmö Nation, i samband med tjänstemannaval inför VT- och HT15, till Nationsmöte.

Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) den 25/11.

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2014-11-04

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

Valberedningen har beslutat att nominera enligt följande för VT15 & HT15

1 st Bakettjänsteman á 2 terminer

Mötet valde: Whilma-Louise Klingspor

1 st Brunchtjänsteman á 2 terminer

Mötet valde: Lia Zetterlund

1 st Brunchtjänsteman á 1 termin

Mötet valde: Frida Björning

2 st Casanovatjänstemän á 2 terminer

VAKANT

VAKANT

1 st Easy Levintjänsteman á 2 terminer

Mötet valde: Elin Öster

1 st Fanbärare á 2 terminer

Mötet valde: Fredrik Granström

1 st Fototjänsteman á 2 terminer

Mötet valde: Emil Hermansson

1 st Grafik & estetiktjänsteman á 2 terminer

Mötet valde: Emma Lindelöw

2 st Gripentjänstemän á 1 termin

VAKANT

1 st Husmor á 2 terminer

Mötet valde: Victoria Wennerlund

1 st IT-tjänsteman á 1 termin

VAKANT

1 st Ivanstjänsteman á 2 terminer

Mötet valde: Carl Johansson

1 st Ivanstjänsteman á 1 termin

Mötet valde: Filippa Landgren

4 st Källarentjänstemän á 2 terminer

Mötet valde: Erik Follin & Sofia Landin

Mötet valde: Jesper Nyberg & Zacharias Westfahl

1 st Kapellmästare á 2 terminer

Mötet valde: Erik Ivarsson

3 st Kollegieledamöter á 4 terminer

Mötet valde: Gustav Leifland

Mötet valde: Filippa Hjortzberg

Mötet valde: Kiran Sakaria

2 st Kollegieledamöter á 2 terminer

Mötet valde: Richard Båth

Mötet valde: Johannes Jarl

1 st Kollegieledamot á 1 termin

Mötet valde: Gustav Rickhamre

5 st Lunchtjänstemän á 2 terminer

Mötet valde: Jonas Lotzman

Mötet valde: Erica Juhlin

Mötet valde: Catharina Swartz

VAKANT

Mötet valde: Louise Hägglöf

1 st Lunchtjänsteman á 1 termin

Mötet valde: Fredrik Waldau

2 st Mangostjänstemän á 2 terminer

Mötet valde: Cecilia Vegelius

Mötet valde: Mikaela Hult

1 st Novischtjänsteman á 2 termin

Mötet valde: Sonya Kryzanski

1 st Pro-notarie á 2 terminer

Mötet valde: Lotta Johansson

2 st Sexmästare á 2 terminer

Mötet valde: Gustav Kjellberg

Mötet valde: Amanda Bengtsson

2 st Upper east-tjänstemän á 2 terminer

Mötet valde: Christoffer Ahl

VAKANT

2 st Upper east-tjänstemän á 1 termin

Mötet valde: Max Lövinger

Mötet valde: Albert Nordquist

3 st Valberedningsledamöter á 2 terminer

Mötet valde: Amanda Rutgersson

Mötet valde: Liza Engström

Mötet valde: Ebba Enberger

2 st Övermarskalker á 1 termin 

Mötet valde: Sofie Öfver

Mötet valde: Carl-Adrian Ekström

Motförslag ska skickas till valb@malmonation.com senast söndag den 23/11 klockan 12.00

Nomineringar presenteras den 21/11 per hemsida.

§8 Val bostadsstyrelseledamöter

§9 Förändring av stadgar

§10.                Övrigt

§ 11. OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

Johannes Jarl

Malmö Nations Qurator