Uppdaterad kallelse till Nationsmöte – 4 november 2014

Malmö Nation kallas till Nationsmöte – Tisdagen 4:e november 2014

 

kl. 18:00 (..) Östra Vallgatan 51, puben

 

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2014-09-23

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

–        Val av Qurator á 2 terminer

Valberedningen har valt att nominera William Personne

Valberedningens motivering lyder:

Valberedningen har valt att nominera William Personne till Qurator i två terminer. William är en trygg, pålitlig och självsäker person som får alla i hans omgivning att känna sig sedda och uppskattade. Under sin tid på Malmö nation har William visat på ett stort engagemang och ledarskap, inte minst under vårens Karneval, men även som nuvarande tjänsteman för Källaren och vår allas Sångförman.

Med ledorden ”ledarskap genom vänskap” tillsammans med Williams tydliga tankar och visioner för nationens framtid är valberedningen övertygad om att William kommer vara en tillgång för Quratelet såväl som för nationen i stort. Valberedningen hyser inga tvivel om att William Personne kommer att bli en utmärkt Qurator.

Zacharias Westfahl har valt att motkandidera. 

–        Val av ProQurator Social á 2 terminer

Valberedningen har valt att nominera Charlotte Leifland

Valberedningens motivering lyder:

Valberedningen har valt att nominera Charlotte Leifland till ProQurator Social i två terminer. Under sin aktiva tid på Malmö nation har Charlotte visat på ett outtröttligt och brinnande engagemang för nationens verksamhet. Som den glädjespridaren Charlotte är kommer hon att tillföra nationen och Quratelet en positiv stämning och ett enastående driv. Med goda och relevanta erfarenheter tillsammans med ett strukturerat tänk och varm personlighet anser valberedningen att Charlotte kommer vara en stor tillgång för nationen som ProQurator Social. Charlotte var valberedningens självklara val. 

§ 8                 Stadgeförändringar

§ 9.                Övrigt

§ 10.              OFMA

 

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

§ 8                 Förslag finns att tillgå på expeditionen

 

 

Poströstning sker på expeditionen, ordinarie öppettider, måndag och tisdag.

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

 

Varmt välkomna,

Johannes Jarl

Malmö Nations Qurator