Kallelse till Nationsmöte – den 4:e november 2014

Malmö Nation kallas till Nationsmöte – Tisdagen 4:e november 2014

 

kl. 18:00 (..) Östra Vallgatan 51, puben

 

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2014-09-23

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

–        Val av Q, PQS

§ 8                 Stadgeförändringar

§ 9.                Övrigt

§ 10.              OFMA

 

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

§ 8                 Förslag finns att tillgå på expeditionen

 

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

Johannes Jarl

Malmö Nations Qurator