Valberedningens nomineringar fyllnadsval HT14

Valberedningen har beslutat att nominera enligt följande för HT 14 & VT 15

1 st Hemsidatjänsteman á 2 terminer – VAKANT

1 st IT-tjänsteman á 2 terminer – VAKANT

1 st Jaktmästare á 2 terminer – Sebastian Martinsson

1 st Bakettjänsteman á 1 termin – VAKANT

1 st Valberedningsledamot á 1 termin – Henny Hasselknippe Dahl-Hansen

Motförslag ska skickas till valb@malmonation.com senast söndag den 21/9 klockan 12.00

Vänliga hälsningar,
Valberedningen