Kallelse till Nationsmöte 2014-09-23

Härmed kallar Malmö Nation, i samband med fyllnadsval inför HT14-15, till Nationsmöte. Mötet äger rum i Nationens publokal 18.00(..) den 23/9.
Föredragningslista
§ 1. OFMÖ
§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst
§ 3. Föredragningslistans godkännande
§ 4. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare
§ 5. Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2014-05-06
§ 6. Meddelanden
§ 7. Godkännande av Bokslut VT14 s
§ 8. Ansvarsfriskrivning för Quratelet och Kollegiet VT14
§ 9. Förrättande av Nationsval

1 st Hemsidatjänsteman á 2 terminer VAKANT
– Motförslag August Lingheim

1 st IT-tjänsteman á 2 terminer – VAKANT

1 st Jaktmästare á 2 terminer – Sebastian Martinsson

1 st Bakettjänsteman á 1 termin – VAKANT

1 st Valberedningsledamot á 1 termin – Henny Hasselknippe Dahl-Hansen

Nomineringen presenteras den 19:e september
§ 10. Övrigt
§ 11 OFMA
Kommentar till föredragningslista:
§ 5. Protokoll finns att tillgå på expeditionen
§ 7. Handlingar finns att tillgå på expeditionen
Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,
Johannes Jarl
Malmö Nations Qurator