Fyllnadsval av tjänstemän inför HT-14 och VT-15

Härmed utlyser Malmö Nations valberedning följande fyllnadsposter till val inför HT 14 och VT 15:

1 st Hemsidatjänsteman á 2 terminer

1 st It-tjänsteman á 2 terminer

1 st Jaktmästare á 2 terminer

1 st Bakettjänsteman á 1 termin

1 st Valberedningsledamot á 1 termin

Skicka din nominering till valb@malmonation.com senast den 15/9-2014 klockan 23.59. Ange för och efternamn samt telefonnummer i mailet. Observera att nomineringar utan telefonnummer inte kommer att behandlas.

Vänligen Malmö Nations Valberedning