Stipendiater vårterminen 2014

Stipendiater vårterminen 2014


Malmö Nations stipendiegrupp och Quratelet vill gratulera nedanstående stipendiater för erhållandet av Malmö Nations stipendier, vårterminen 2014.

 

Thorhild Dahlgrens stiftelses ändamål

Delas ut till 5 stipendiater á 6400 kr

Astrid von Gaffron

Victoria Waldau

Gustav Sundberg

Tobias Holmström Andresson

Richard Båth

Fru Hulda Almroths stiftelses ändamål

Delas ut till 4 stipendiater á 4250 kr

Karin Bergling

Sofia Landin

Sebastian Sjölin

Erik Johannesson

Carl Åke Steinicks stiftelses ändamål

Delas ut till 4 stipendiater á 4000 kr

Natasha Olsson

Jassaman Tojjar

Patrick Dahlemar Sterner

Christopher Hedström

Förste bibliotekarie Anders Malms stipendiefonds ändamål

Delas ut till 2 stipendiater á 4000 kr

Filippa Hjortzberg

Gustav Nilsson

 

Tack till samtliga sökande och trevlig sommar!

 

Vänliga hälsningar,

Fredrik Sundberg

Proqurator ekonomi