Nationsmöte 6e maj 2014 – uppdaterad

Malmö Nation kallas till Nationsmöte – Tisdagen 6:e maj 2014

 

kl. 18:00 (..) Östra Vallgatan 51, puben

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2014-02-04

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

 

Lunch

1 á 2 terminer Julia Sjöberg

1 á 2 terminer Karolina Ringborg

1 á 2 terminer Malin Ottosson

1 á 2 terminer Ibrahim Mustafa

1 á 2 terminer Vakant

Brunch

1 á 2 terminer Sara Zäll

1 á 2 terminer Vakant

1 á 1 termin Elin Frode

Ivans

1 á 2 terminer Margaretha von Gaffron

1 á 2 terminer Henrik Åkesson

M&M

1 á 2 terminer Sandra Rainea

Casa

1 á 2 terminer Fabian Lundberg

Motförslag Albin Pettersson

1 á 2 terminer Ebba Hagman

Motförslag Ibrahim Mustafa

Källaren

1 á 2 terminer Johanna Håkansson

1 á 2 terminer Richard Stening

1 á 1 termin Lisa Jansson

UE

1 á 2 terminer Gustav Kjellberg

1 á 2 terminer Martin Brandt

Easy Levin

1 á 2 terminer Sebastian Sjölin

Festmästare

1 á 2 terminer Caroline Gustavsson

1 á 2 terminer Malin Malmhagen

Novisch

1 á 2 terminer Linn Arvidsson

1 á 1 termin Vakant

Motförslag Victor Boethius

Pronot

1 á 2 terminer Ingrid Schager

1 á 1 termin Liza Engström

DJ

1 á 2 terminer vakant

1 á 2 terminer vakant

FANBÄRARE

1 á 2 terminer Vakant

Motförslag Sara Fremlin och Fredrik Sundberg – Sara Fremlin har dragit tillbaka sitt motförslag

Natu

1 á 2 terminer Amanda Bengtsson

Idrott

1 á 2 terminer Michael Danielsson

Mangos

1 á 2 terminer Vakant

Motförslag Malin Hofstedt och Leo Peyron. Leo Peyron har dragit tillbaka sitt motförslag.

Kör

1 á 2 terminer Vakant

Motförslag Charlotte Hagemann

Hemsida

1 á 2 terminer Vakant

IT

1 á 2 terminer Vakant

Kollegie

1 á 1 termin Gustav Rickhamre

Motförslag Axel Sundberg

1 á 2 terminer Fredrik Sundberg

1 á 2 terminer Jakob Norrby

1 á 4 terminer Cecilia Hurtig

Sångförman

1 á 2 terminer Vakant

Motförslag William Personne

Valberedningen

1 st Valberedningsordförande á 2 terminer Philip Bonnevier

1 á 1 termin ledamot Annika Klaus

1 á 2 terminer ledamot Oscar Werner

2 á 2 terminer ledamot Vakant

Motförslag Anton Pärli och Niclas Wallin

 

 

§ 8.               Beslut gällande att MNB beviljas rätt att ta upp lån i enlighet med skrivningen i deras senaste   styrelseprotokoll

§ 9.                Övrigt

§10.                    OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

Johannes Jarl

Malmö Nations Qurator