Malmö Nation kallas till Nationsmöte – Tisdagen 8:e april 2014

Malmö Nation kallas till Nationsmöte – Tisdagen 8:e april 2014

kl. 18:00 (..) Östra Vallgatan 51, puben

Föredragningslista

§ 1. OFMÖ

§ 2. Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3. Föredragningslistans godkännande

§ 4. Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5. Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2014-02-04

§ 6. Meddelanden

§ 7. Förrättande av Nationsval

Kollegieledamot á 1 och en halv termin

Valberedningen har valt att nominera Richard Båth

Pro-Qurator Ekonomi á 2 terminer

Valberedningen har valt att nominera Cecilia Hurtig

Valberedningens motivering lyder:

Valberedningen har valt att nominera Cecilia Hurtig till ProQurator Ekonomi i två terminer. Cecilia har under sin aktiva tid på Malmö Nation visat på både ett starkt men framför allt brinnande intresse för nationens aktiviteter och verksamheter. Med ett moget tankesätt och personlighet kommer Cecilia att lysa upp tillvaron på nationen. Med goda kunskaper, analytiskt tänkande och erfarenhet av ekonomi ser vi att Cecilia kommer att tillföra nationens dagliga verksamhet med ett stort lugn och stabilitet. Valberedningen anser att Cecilias trovärdighet som ProQurator Ekonomi är nationens mest strategiska val.

Motförslag Marcus Lotzman

Notarie á 2 terminer

Valberedningen har valt att nominera Carl Johan Aru

Valberedningens nominering lyder:

Valberedningen har valt att nominera Carl Johan Aru till Notarie i två terminer. Med en stor mognad och ödmjukhet har Carl Johan visat på både kreativitet och goda förmågor till ett analytiskt tänkande inom marknadsföring. Med en gedigen bakgrund i nationen har Carl Johan visat på ett stort engagemang där orden ”gemenskap och familj” lyfts fram som förklaring till nationens välgång. Med en stor generositet, social kompetens och förståelse för verksamheten anser valberedningen att Carl Johan kommer att bli en utmärkt Notarie.

§ 8. Godkännande av bokslut och ansvarsfrihet för quratel samt nationskollegium

§ 9. Övrigt

§ 10. OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5. Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

Poströstning sker på Malmö Nations expedition mellan 10-16 måndagen den 7/4  samt tisdagen 8/4 och även där krävs legitimation och giltig studentlegitimation

Varmt välkomna,

Johannes Jarl

Malmö Nations Qurator