Uppdaterad kallelse fyllnadsval

Nationsmöte 2014-02-04

Kallelse Nationsmöte 2014-02-04

 

Tisdagen 4e februari 2014
kl. 18:00 (..), Östra Vallgatan 51 

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll från nationsmöte 2013-11-26

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

1 st                Fanbärare á 2 terminer

– Förslag Jakob Olsson

1 st                Källarentjänstemän á 2 terminer

– Förslag vakant

– Motförslag David Hjelmström

§ 8.                Beslut gällande likvidering av Malmö Nations Förvaltning AB

§ 9.               Övrigt

§ 10.            OFMA

 

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.               Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Varmt välkomna,

Johannes Jarl

Qurator Malmö Nation