Valberedningens nomineringar fyllnadsval VT14

 

Valberedningen har beslutat att nominera enligt följande inför VT- och HT 14

1 st                Fanbärare á 2 terminer

– Jakob Olsson

1 st                Källarentjänstemän á 2 terminer

– VAKANT

 

Motförslag ska skickas till valb@malmonation.com senast söndag den 2/2 klockan 12.00.

Obs! Observera tiden

Nationsmötet äger rum tisdagen den 4/2 i puben klockan 18.00

Vänligen,
Malmö Nations Valberedning