Sammanställning av stipendiater från Malmö Nation till Skånska nationernas stipendier 2013

Lucia 

Martin Mattson               Ljunggrenska*                                2650 kr

Simrishamn och flitstipendie   16550 kr

Jonathan Frankel           Ljunggrenska*                                2650 kr

Simrishamn och flitstipendie   16550 kr

Martina Nordensson     Skånska Damernas                       7600 kr

Hampus Sporre               Skånska Damernas                       3000 kr

 

Stort grattis till alla stipendiater!

 

* Stipendiet delas ut över två år. År 1 utdelas angivet belopp kronor. Beloppet för nästa år bestäms av kommande års avkastning och fastställs senare