Kallelse till ordinarie Nationsmöte

tisdagen 26e november 2013
kl. 18:00 (..), Östra Vallgatan 51 

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll från nationsmöte 2013-11-05

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

1 st                Bakettjänsteman á 2 terminer

– Lina Shore

1 st                Brunchtjänsteman  á 2 terminer

– Julia Larsson

2 st                Casanovatjänstemän á 2 terminer

– Alexandra Livijn

– Fredrik Granström

1 st               Fanbärare á 2 terminer

– Gustav Leifland

1 st                Fototjänsteman á 2 terminer

– Charlotte Hagberg

1 st                Easy Levintjänsteman á 2 terminer

– Maria Alström

1 st                Grafik & Estitiktjänsteman á 2 terminer

– Gustav Rickhamre

2 st               Gripentjänstemän á 2 terminer

– Belinda Olsson

– Viktor Brocknäs

1 st                Gyllene Kalvenkrögare á 2 terminer

– Sara Fremlin

1 st                Husmor á 2 terminer

– Olga Lillienau

1 st                Ivanstjänsteman á 2 terminer

– Fabian Ström

1 st                Kapellmästare á 2 terminer

– Erik Ivarsson

2 st                Kollegieledamöter á 2 terminer

– Anna Ringborg

– Gustaf Hjelm

5 st                Lunchtjänstemän á 2 terminer

– Mia Lundell

– Martina Levin

– Beatrice Stjernswärd

– Hanna Jängnemyr

– VAKANT

Motförslag emot vakant:

– Victoria Wennerlund

– Leo Peyron

Louise Heijne drog tillbaka sin motkandidering

2 st                Mangostjänstemän á 2 terminer

– Ebba Enberger

– Cecilia Hurtig

1 st                Novischtjänsteman á 2 terminer

– VAKANT

Motförslag emot vakant:

– Annika Klaus

4 st                Källarentjänstemän á 2 terminer

– Leo Ljungdell

– Hjalmar Stenbäck

– VAKANT

– VAKANT

Motförslag emot vakant:

– Georg Warselius

Niclas Wallin drog tillbaka sin motkandidering

1 st                Pronotarie á 2 terminer

– Victoria Waldau

2 st                Sexmästare á 2 terminer

– Charlotte Leifland

– Amanda Rutgersson

1 st                Spextjänsteman á 2 terminer

– VAKANT

Motförslag emot vakant:

– Sebastian Dybukt Källman

– Axel Sävstam

2 st               Upper Easttjänstemän á 2 terminer

– Charlotte Johansson

– Elin Öster

3 st              Valberedningsledamöter á 2 terminer

– Astrid von Gaffron

– Maxine Rior

– Philip Bonnevier

2 st              Övermarskalkar á 1 termin

– Paula Kjellén

– Axel Sundberg

Motförslag emot Paula Kjellén:

– Fredrik Granström

§ 8.               Godkännande av Malmö Nations Bokslut våren 2013

§ 9.               Övrigt

§ 10.             OFMA

 

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.               Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Varmt välkomna,

Gustaf Hjelm

Qurator Malmö Nation